Komuniké ze zasedání Výkonného výboru 25. března 2021

Datum: Čtvrtek 25.3.2021 21:59 - aktualizováno: Čtvrtek 25.3.2021 22:01Zobrazeno: 141x
Dne 25. 3. 2021 proběhlo online formou další jednání Výkonného výboru. Zúčastnili se ho všichni členové Výkonného výboru, ve formě hostů pak všichni členové Revizní komise. Na programu bylo mnoho bodů, podrobně budou všechny popsány v zápise z jednání, jež bude zveřejněn i na úřední desce.

Nejdůležitějším výsledkem jednání Výkonného výboru je určitě schválení návrhu na složení Komise rozhodčích a jejího předsedy, stejně jako tezí jejího fungování.

Předsedou Komise rozhodčích byl jmenován pan Libor Hejný, členy komise pak pánové Miloslav Krejčí a Martin Diviš.

Gestor této komise, předseda Tomáš Novák, pak informoval Výkonný výbor v souvislosti s Komisí rozhodčích o:

  1. převzetí informací (od minulého vedení OFS Benešov a úseku rozhodčích FAČR) a novinkách ve FAČR náborové akci Chci pískat, v rámci které je aktuálně ze strany OFS Benešov pracováno s 9 potenciálními novými rozhodčími z celkem zatím 19 “přihlášených” (některé přihlášky zřejmě nebyly úplně reálné);

  2. vyjednávání meziokresní spolupráce v oblasti vzdělávání rozhodčích;

  3. vyjednávání meziokresní spolupráce v oblasti nasazování rozhodčích zejména pro tzv. hraniční zápasy (myšleno na úrovni hranic okresů).

“Chtěl bych popřát Liborovi Hejnému a celé Komisi rozhodčích mnoho úspěchů v jejich práci a věřím, že právě tato komise se stane jedním z hybatelů pozitivních změn ve fotbale u nás na okrese. Komise je zatím tříčlenná, ale od nové sezóny by měla být rozšířena minimálně o jednoho člena a já věřím, že to nakonec budou dva, že se nám třeba i podaří dohodnout spolupráci s někým z minulého složení této komise, dveře jsou otevřené.”

Příští jednání Výkonného výboru je plánováno na čtvrtek 1. 4. 2021, na něm by mělo dojít i ke jmenování zbývajících dvou komisí - sportovně technické a disciplinární.

 

Tomáš Novák, předseda OFS Benešov predseda@ofsbenesov.cz, 602 303 532

Hledat

Partneři

sponzoři
  • Ferdinand

Náhodné foto

Olbramovice
Olbramovice
Školení rozhodčích 2005
Školení rozhodčích 2005
 
^