Rozhovor deníku s předsedou OFS Benešov Mgr. Miroslavem Garajou

Datum: Neděle 24.1.2021 10:09 - aktualizováno: Pondělí 15.3.2021 18:56Zobrazeno: 238x

Valná hromada OFS Benešov se blíží a kluby budou hlasovat o tom, kdo se stane (staro)novým šéfem okresního fotbalu v Benešově. Miroslav Garaja, současný předseda Výkonného výboru OFS Benešov v rozhovoru hodnotí své působení v této funkci. Podle jeho slov se většina věcí podařila, některé se však nestačily dokončit.

Jak hodnotíte své působení v roli předsedy OFS Benešov?

Mé volební období v roli předsedy OFS Benešov lze podle mne hodnotit velice pozitivně až do doby začátku rozsáhlé pandemie COVID 19, která nepostihla nejen náš okresní fotbal, ale i celou naši společnost, zejména pak naši nejmladší sportovní generaci což bylo a stále ještě je daleko závažnější než mé osobní hodnocení mého působení v roli předsedy OFS Benešov. Přesto jsem přesvědčen o tom, že i přes veškeré komplikace, které mne a můj kolektiv spolupracovníků v uplynulém funkčním období potkali, jsme toto období zvládli se ctí, kdy k tomuto samozřejmě přispěla i velmi dobrá a konstruktivní spolupráce s jednotlivými kluby OFS Benešov, za což jim patří opravdu velké poděkování.

Mohl byste být konkrétnější?

Velice kladně musím hodnotit práci komise mládeže OFS Benešov a všech členů realizačních týmů, starajících se o okresní výběry OFS Benešov v kategorii U11 a U12, které v období 2017 až 2020 výborně reprezentovali OFS Benešov, a to i přesto, že v těchto výběrech podle pravidel této soutěže nemohli startovat hráči daných kategorií hrajících za klub SK Benešov. Je velmi příjemné a potěšující vidět, že v mnoha klubech OFS Benešov funguje velmi dobrá práce s mládeží, kdy za toto patří obdiv a velké poděkování všem trenérům, kteří se věnují práci s mládeží a přispívají tak k rozvoji mládežnického fotbalu OFS Benešov. Mezi úspěchy výběrů OFS Benešov patří v roce 2017 1. místo výběru U11 a 3. místo výběru U12 v krajských finále v Poděbradech, v roce 2019 2. místo výběru U11 v zimním turnaji v Hostivicích, 3. místo výběru U12 v krajském finále v Líbeznici a v roce 2020, 2. místo výběru U11 v zimním turnaji v Dolních Břežanech.

Jak to bylo s financemi?

Ze strany OFS Benešov byly po celé uplynulé období činěny kroky k zajištění dostatečného množství finančních prostředkům k nákupu vybavení pro tyto okresní výběry v podobě dresů, sportovních souprav, míčů a dalšího nezbytného vybavení pro činnost okresních výběrů, tak aby výběry měly co nejlepší podmínky pro dobrou reprezentaci celého OFS Benešov. Dále bych chtěl zmínit, že i když dotační systém a podpora klubům nemá pravidelný stav finančního plnění, tak finanční podpora z vlastních zdrojů OFS byla každoročně rozdělena, přičemž její výše byla závislá na výběru startovného a pokut vybraných od klubů, kdy získané finanční prostředky byly částečně vráceny zpět klubům OFS Benešov, které se věnují práci s těmi nejmenšími, tedy naší mládeží. Za období let 2017- 2020 byla z vlastních zdrojů OFS rozdělena mezi tyto kluby našeho okresu celková částka 730 000,- Kč, což je vysvědčením naší správně nastavené ekonomické práce na OFS Benešov a zároveň byl ještě v roce 2020 uskutečněn nákup branek pro potřeby předpřípravky 3+0 v celkové hodnotě více jak 70 000,- Kč. Významné ocenění naší práce je získání prestižního ocenění Okresní fotbalový svaz roku 2018, což v konkurenci 78 okresních fotbalových svazů je opravdu velkým úspěchem, který má pro můj tým opravdu velký význam a je oceněním naší dobrovolné činnosti pro fotbal na okrese Benešov.

Z čeho dalšího máte radost?

Dalším našim velkým úspěchem za mého působení je, že náš OFS Benešov byl u samotného zrodu dnes nejprestižnějšího a zároveň největšího mládežnického projektu Ondrášovka Cup, který, jako jedna ze tří fotbalových soutěží, byla v roce 2020 dohrána až do svého závěrečného finále. Tohoto projektu se podle aktuálních informací účastní v jeho 9. ročníku více jak 18 tisíc dětí (holek a kluků) v kategoriích U8-U13. Naše OFS je pravidelným pořadatelem předkol, kvalifikacích a v roce 2020 dokonce i dvou finálových turnajů v kategoriích U8 a U11. Pro rok 2021 získalo naše OFS Benešov právo podílet se na finálovém turnaji kategorie U9. Dalším projektem, do kterého jsme se aktivně jako okres zapojili, je Brankářská akademie SKFS. Jedná se o skvělou aktivitu opět na podporu mládeže a zapojení brankářů ve věku 8-15 let na různých místech našeho okresu. Jednotlivé tréninky proběhly na hřištích v Peceradech, Voticích, Struhařově a Postupicích. V roce 2020 se tréninků akademie zúčastnilo více jak 30 brankářů. Velkým přínosem pro činnost OFS Benešov byl vznik GTM OFS Benešově, kdy tuto činnost vykonává Matěj Voráček. Jeho úkolem je zajišťovat metodickou podporu trenérů, předávání aktuálních informací a materiálů pro trenéry, informací o plánovaných kurzech a školeních. Velká část jeho činnosti spočívala v ukázkách tréninkových jednotek v jednotlivých klubech OFS Benešov a dále spolupráce se základními a mateřskými školami v rámci hodin tělesné výchovy. Dalším jeho úkolem je podílet se na informovanosti o možnostech a rozsahu využití XPS aplikace, která je zdarma pro kluby OFS Benešov, a má za úkol pomoci při organizaci ukázek tréninkových jednotek létajících týmu trenérů, digitalizace a pasportizace hřišť ČR a dalších úkolů k usnadnění práce v malých klubech.

V minulém roce nebyly pořádány trenérské kurzy, že?

V roce 2020 bylo plánování a uskutečnění těchto školení velmi problematické z důvodu pandemie COVID 19. Dalším kurzem, který byl v rámci OFS Benešov pro trenéry mládeže uskutečněn, byl kurz Coerver Coaching Intro, který se setkal s velkým úspěchem, přestože spadá zatím pouze částečně pod trenérskou metodiku Fotbalové asociace České republiky.

Jak to vypadá s rozhodčími?

V žádném případě nesmím zapomenout na činnost komise rozhodčích v souvislosti s náborem a školením nových rozhodčích. Během celého funkčního období se podařilo získat několik nových rozhodčích, kteří se velmi rychle zapojili do řízení utkání v rámci soutěží OFS Benešov, kdy v posledním období se samozřejmě i náš okres aktivně zapojil do náborové akce „chci pískat“, do které se v rámci OFS Benešov přihlásilo 15 zájemců o činnost rozhodčího. Myslím, že důkazem velmi dobré práce v této oblasti je i to, že v současné době reprezentují náš okres v profesionálních soutěžích Fotbalové asociace České republiky celkem čtyři rozhodčí a dva delegáti.

Slyšel jsem, že se chystá nový informační systém, je to tak?

V současné době se aktivně prostřednictvím sekretáře OFS Benešov účastníme na přípravě vzniku nového informačního systému IS2, ve kterém by i díky připomínkám ze strany OFS mělo dojít k odstranění nedostatků a chyb, které provázejí činnost současného systému IS, což přispěje zejména k omezení chyb a nedostatků ve vyplňování zápisů o utkání ze strany funkcionářů klubů a tím omezení pokutování pro porušení řádů a předpisů FAČR, což ušetří klubům nemalé finanční prostředky. V současné době má sekretář OFS přístupy k pracovní verzi a v okamžiku, kdy bude systém ve zkušební verzi připraven, bude následně po jeho vydání možnost školit kluby, rozhodčí a funkcionáře, kteří budou mít zájem se ve zkušebním systému nově orientovat a připravovat.

Co se vám za tu dobu nejvíce podařilo, z čeho máte největší radost?

Práce pro OFS je pro mne během na dlouhou trať, ve které každý, byť drobný úspěch, je velice cenný. Z mého pohledu mám největší radost z toho, že se nám i přes mnohé problémy daří v rámci soutěží OFS Benešov udržet u fotbalu velké množství dětí, což dokazuje i to, kolik mládežnických soutěží v rámci OFS Benešov máme, kdy věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat a fotbal se podaří udržet jako součást společenského života ve většině obcí okresu Benešov. Samozřejmě v tomto směru nemůžu zapomenout na všechny dobrovolné činovníky a trenéry v jednotlivých klubech v rámci okresu OFS Benešov, kdy bez jejich oddanosti k fotbalu by toto nebylo v žádném případě možné. Za to jim patří opravdu velké poděkování a uznání za jejich dobrovolnou práci, a to nejen pro ten okresní fotbal, ale pro celou Fotbalovou asociaci České republiky.

Podařilo se vám během této doby splnit to, co jste si vytyčil před nástupem?

Myslím si, že většina úkolů, které jsem si při svém nástupu do funkce předsedy OFS Benešov stanovil, se podařilo naplnit i když samozřejmě vím, že některé plány se nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Jsem však přesvědčen o tom, že tým, který reprezentuji, jako předseda OFS Benešov, za své volební období dokázal dlouhodobě, jak sportovně, tak i ekonomicky, OFS Benešov stabilizovat, což v dnešní těžké době je troufám si říci opravdu velké ekonomické umění. Čeho si, ale na svém týmu nesmírně vážím je, že všichni svou činnost pro OFS Benešov vykonávali po celé funkční období zdarma.

Je něco, co se vám nepodařilo?

Je, ale já osobně bych to neoznačil slovem, nepodařilo, ale spíše nestihlo, a to vzhledem k tomu, že rok 2020 ovlivnila velmi výrazně pandemie COVID 19, která nám změnila životy, a to jak v osobní, tak i sportovní rovině.

Pokračujte.

Zde bych například uvedl, že se nestihl uskutečnit plánovaný kurz trenérské lince C a dva kurzy doškolení této licence. V tomto směru připravujeme novinku online výuky a doškolení trenérů licence C. Moc mne mrzí, že se z důvodu pandemie nezahájil projekt turnajů předpřípravek 3+0, na které byly klubům, které projevily o účast v tomto novém projektu zájem, poskytnuty zdarma branky. Dalšími projekty, jejichž organizování muselo být zatím odloženo, je kurz první pomoci pro trenéry a trenérky mládeže a školení rozhodčích v rámci programu „chci pískat“. Toto školení bylo zatím nahrazeno samostudiem, kdy zájemcům byly poskytnuty příslušné studijní materiály a bude v něm pokračováno ihned, jak to situace v pandemii COVID 19 umožní. Dalším chystaným projektem po uvolnění nouzového stavu je provedení kolaudace a revize hřišť klubů OFS a jejich pasportizaci a registraci do systému podpory investic 2022-2026.

Kdybyste mohl, změnil byste nějaká svá rozhodnutí?

Když se zamyslím nad uplynulým funkčním obdobím, tak si myslím, že ve všech důležitých rozhodnutích jsme vždy se svými kolegy postupovali podle platných fotbalových předpisů a norem, kdy si nemyslím, že by v těchto případech mělo být rozhodnuto jinak, i když chápu, že ne vždy jsme svými rozhodnutími všechny zainteresované strany potěšily, ale tak už to v životě prostě je. Je pravdou, že v několika případech jsem po konzultaci se svými kolegy svůj postoj nad diskutovaným problémem změnil, ale vždy to bylo ku prospěchu věci. Co mne velmi mrzí, tak je nedostatečná prezentace práce OFS Benešov na dostupných sociálních sítích, což pokud mi to bude umožněno, bych rád v budoucnu výrazně změnil a vylepšil.

Proč jste se rozhodl pro opětovné kandidování na předsedu OFS Benešov?

Důvodem je dokončení přestavby OFS po stránce IT servisu, PR komunikace směrem ke klubům OFS a rovněž i postupné doplnění komisí OFS o mladší kolegy. Dále také zůstat na úrovní mládeže tou miskou na vahách mezi ligovým fotbalem, tedy kluby SK Benešov a FC Sellier&Bellot Vlašim a menšími kluby v rámci OFS Benešov, tak, aby i tyto menší kluby měly odpovídající podporu a aby ani jeden z výše jmenovaných klubů neměl na mládeži na okrese Benešov svou vlastní moc, což by dle mého osobního názoru byla cesta jednostranného zvýhodnění jednoho klubu a likvidace výkonnostního a vesnického fotbalu na našem okrese, což jistě chápete, by bylo velkou a nenapravitelnou chybou pro celý OFS Benešov do dalších let. Také mám poslední dobou pocit, že mnozí tvrdí, že se fotbal na okresní úrovni dělal špatně a tato tvrzení mne nesmírně uráží, protože práce na úrovni OFS je stejně náročná jako v nejvyšších patrech fotbalu, a i v jistých ohledech i daleko odpovědnější a náročnější a zde musím znovu poděkovat všem svým kolegům, včetně sekretáře OFS Benešov, Matěje Voráčka, kteří mi po celou dobu mého funkčního období pomáhali zvládnout a plnit veškeré naše úkoly.

Jaký máte názor na fotbalovou (f)evoluci? Jak toto hnutí vnímáte a může pomoci okresnímu fotbalu?

Myslím, že pomoci určitě může, ale všichni, kteří chtějí v dnešní době pomoci fotbalu, si musí uvědomit, že máme 78 okresů a o práci na úrovni OFS musí být dlouhodobý zájem, a nikoliv jen v době, kdy je to moderní nebo zajímavé. V tomto směru musím zmínit skutečnost, že v současné době žádný z členů VV OFS Benešov i jednotlivých komisí není finančně honorovaný za svou činnost, což může být problém pro některé nové zájemce o práci v těchto dobrovolných orgánech fotbalového hnutí. Nechci ani nemohu hodnotit kvalitu případné budoucí práce představitelů nově vzniklé Fevoluce, jelikož je znám pouze při jejich hře na zeleném trávníku a zde byla prezentace povětšinou na výbornou a stejně jako každý hráč, trenér, tak i funkcionář si může vybrat svou slabší chvilku, ale to opravdu není na mém hodnocení a postoji. Já osobně chci pracovat pro OFS Benešov, tak jak jsem pracoval doposud a zda tomu tak bude nebo nikoliv rozhodnou samotné kluby, které určují míru spokojenosti a ocenění práce celého mého týmu za poslední funkční období pro OFS Benešov.

Zdroj: https://benesovsky.denik.cz/fotbal-okres/prace-pro-ofs-je-beh-na-dlouhou-trat-kazdy-uspech-je-cenny-rika-sef-garaja-20210.html

Související skupiny

Hledat

Partneři

sponzoři
  • Lion-sport
  • celeano logo
  • Kralicek
  • Ferdinand
  • Compag

Náhodné foto

Školení rozhodčích 2006
Školení rozhodčích 2006
Obsazení Poháru
Obsazení Poháru
 
^